Vytvořte fakturu

TRIANGEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIANGEL
IČO 35696443
TIN 2020348803
DIČ SK2020348803
Datum vytvoření 15 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIANGEL
Lykovcová 1
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 149 242 €
Zisk 4 712 €
Kapitál 331 592 €
Vlastní kapitál -20 383 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0229103040, 0249103040, 0249103049, 0905582446, 0249103042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 387,397
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,946
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,946
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,946
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,943
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 230,836
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 68
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 230,768
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,780
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 6,780
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,647
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,647
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,647
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 113,680
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,535
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 387,397
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,670
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 339
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,692
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,478
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,170
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,712
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,067
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 403,067
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,300
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,375
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,149,248
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,149,242
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,118,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,789
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,141,185
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 947,363
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,571
D. Služby (účtová skupina 51) 178,510
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,705
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,705
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,057
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -464
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,712
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015