Vytvořte fakturu

MAJLINGOVÁ & PARTNERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAJLINGOVÁ & PARTNERS
IČO 35696532
TIN 2020871435
DIČ SK2020871435
Datum vytvoření 02 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJLINGOVÁ & PARTNERS
Budatínska 12
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 606 780 €
Zisk 55 123 €
Kapitál 269 263 €
Vlastní kapitál 111 966 €
Kontaktní informace
Email info@skpatent.sk
Telefon(y) 0263810093, 0905450917
Fax(y) 0232144114, 0263811423
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,542
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,542
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,542
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 202,661
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 103,420
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,219
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,228
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 224,203
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 176,215
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 112,292
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,123
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,988
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 42,875
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,130
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,472
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,113
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 606,780
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 605,658
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,122
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 531,153
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,692
C. Služby (účtová skupina 51) 213,887
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 91,104
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 180,746
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,775
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,438
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,511
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 75,627
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 378,079
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 475
X. Úrokové výnosy (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 468
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,725
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,008
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,717
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,250
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 73,377
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 18,254
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,123
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015