Vytvořte fakturu

CITY LOOK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITY LOOK
IČO 35696567
TIN 2020861051
Datum vytvoření 06 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITY LOOK
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 422 €
Zisk 148 €
Kapitál 23 254 €
Vlastní kapitál 4 810 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252498059, 0255423814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,954
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,954
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,088
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,474
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,559
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,515
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,428
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,958
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,344
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,344
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 945
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,811
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 148
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,470
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 577
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,880
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,977
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,018
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,326
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 505
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,128
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,436
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 45,422
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,422
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 43,499
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,654
C. Služby (účtová skupina 51) 10,918
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,513
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 102
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 312
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,923
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,850
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,295
M. Úrokové náklady (562) 614
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 681
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,295
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 628
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 148
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696567 TIN: 2020861051
 • Sídlo: CITY LOOK, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 06.08.1996
  Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava 06.08.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Soňa Bajnerová 6 672 € (50%) Janáčkova 4 Bratislava
  Jarmila Panáková 6 672 € (50%) Zadunajská cesta 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   04.05.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   01.03.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   29.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 06.08.1996
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 06.08.1996
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   05.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   04.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   04.01.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom predmetov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   upratovacie práce
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   03.01.2000Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   06.08.1996Nové obchodné meno:
   CITY LOOK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava, IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava