Vytvořte fakturu

Karloveská realizačná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název Karloveská realizačná
IČO 35696583
TIN 2020349804
DIČ SK2020349804
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Karloveská realizačná
Hany Meličkovej 1/E
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 468 €
Zisk 30 530 €
Kontaktní informace
Email h.matej@krs.sk
Telefon(y) 0265314330, 0265315511, 0265315555
Fax(y) 0265314330
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,323
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,323
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,138
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,976
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -12,863
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 386
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,474
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 73,299
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,840
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -27,330
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,530
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,459
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,376
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,957
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,120
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,858
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,721
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,258
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,126
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 279,468
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 277,667
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 245,379
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,456
C. Služby (účtová skupina 51) 70,208
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 132,163
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 606
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,460
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,470
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,016
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,089
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 180,003
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9,295
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 5,000
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 4,292
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,527
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 5,000
M. Úrokové náklady (562) 642
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 885
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,768
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 36,857
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,327
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 30,530
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016