Vytvořte fakturu

STREAMLINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STREAMLINE
IČO 35696745
TIN 2020310655
DIČ SK2020310655
Datum vytvoření 20 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STREAMLINE
Na Kaštieli 8
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 579 €
Zisk 2 909 €
Kontaktní informace
Email barbarab@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0903219895
Mobile(y) 0903219895
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,575
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,879
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,879
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,879
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,532
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 480
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 480
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,052
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,329
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 164
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,575
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,003
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,215
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,215
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,909
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,578
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,478
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,590
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,688
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,579
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,579
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,579
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,605
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,375
D. Služby (účtová skupina 51) 10,079
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,646
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,646
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 156
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,125
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,869
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,909
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015