Vytvořte fakturu

UniCredit Leasing Real Estate - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UniCredit Leasing Real Estate
Stav Zničeno
IČO 35696796
TIN 2020310589
Datum vytvoření 23 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UniCredit Leasing Real Estate
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 085 925 €
Zisk 2 845 341 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259271229
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 225,656,395
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,785,483
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,785,483
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,103,704
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,667,142
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,637
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,869,423
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,585,093
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,585,093
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 156,544,330
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 156,397,573
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 146,757
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,968,359
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,845
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,845
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,000,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 821,643
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,109,871
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,771,641
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,771,641
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,489
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,656,395
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,872,508
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 106,221
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 106,221
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,329,935
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,622
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,580,389
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,322,774
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,742,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,845,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,641,711
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,420,153
6. Long-term advance payments received (475A) 4,419,704
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 449
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 164,078,135
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,016,639
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,288,572
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,572
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,859,572
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 865,962
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,533
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,351
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,113,433
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,142,176
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,142,176
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,085,925
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,168,248
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,840,718
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,011,875
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,084
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,356,129
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 33,550,650
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,634
D. Služby (účtová skupina 51) 556,713
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,549
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,235
4. Sociální náklady (527, 528) 202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,082,789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,974,371
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,974,371
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,440,667
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,391,071
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299,685
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,729,796
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,891,969
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,312,935
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,871,230
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,871,230
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 441,704
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,253,984
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,970,550
2. Ostatní náklady (562A) 5,970,550
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 283,434
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,058,951
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,788,747
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 943,406
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,388
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 930,018
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,845,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696796 TIN: 2020310589
 • Sídlo: UniCredit Leasing Real Estate, Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2015Zrušené obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   14.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   28.03.2014Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   vedenie účtovníctva
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš Musílek Symfonická 1425/3 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2010
   15.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   15.01.2010Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Via Rivani 5 Boloňa 401 38 Talianska republika
   14.01.2010Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   27.02.2009Noví spoločníci:
   UniCredit Leasing S.p.A. Piazza di Porta Santo Stefano 3 Boloňa 401 25 Talianska republika
   26.02.2009Zrušeny spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   24.10.2008Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   23.10.2008Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   30.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Jasovská 3128/19 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Mgr. Erik Špánik Senická 3813/30 Bratislava - Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2008
   Ing. Dušan Keketi Križovany nad Dudváhom 378 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   29.11.2007Noví spoločníci:
   UniCredit Global Leasing S.p.A. Viale Bianca Maria 4 Miláno 201 29 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Štovčíková Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 814 16
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Keketi Petzvalova 5 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 01.07.2007
   30.06.2007Zrušené obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   12.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   03.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Michael Hackl Landstrasse Hauptstrasse 148/1/13 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.05.2005
   02.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   15.12.2004Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Blanka Cagáňová Belehradská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Mgr. Robert Martinko Hanulova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Vladimír Vanko Magurská 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.12.2004Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   20.08.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Alexander W. Stichler Prandnern 19 Riedenthal 2122 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   19.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   03.12.2001Nové obchodné meno:
   HVB Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   02.12.2001Zrušené obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   26.04.2001Nové obchodné meno:
   BACA Leasing Real Estate Bratislava s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Karin Berger Siebenbürgerstrasse 26/66/13 Viedeň 1220 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 32 Bratislava 841 05
   Mag. Alexander Schmidecker Koloniegasse 14 Pechtoldsdorf 2380 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 05
   25.04.2001Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH Operngasse 21 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   08.02.1999Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava
   26.05.1998Zrušené obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   CREDITANSTALT LEASING REAL ESTATE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   renájom priemyselného a spotrebného tovaru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   CA - Leasing GmbH, Hauptstrasse 56 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Banas Jurigovo nám 13 Bratislava 841 05
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51