Vytvořte fakturu

INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL
IČO 35696826
TIN 2020331665
DIČ SK2020331665
Datum vytvoření 08 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL
Včelárska 29
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 664 €
Zisk -1 513 €
Kapitál 122 708 €
Vlastní kapitál 35 915 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259300080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 122,076
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,581
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,581
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,495
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 116,201
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114,199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,199
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,294
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 122,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,402
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -598
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -598
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,674
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,674
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 71
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 86,445
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 664
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 664
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 664
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,037
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74
D. Služby (účtová skupina 51) 460
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 47
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 399
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 399
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -553
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015