Vytvořte fakturu

CLS Poradenské služby - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLS Poradenské služby
IČO 35696842
TIN 2020324262
DIČ SK2020324262
Datum vytvoření 19 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLS Poradenské služby
Papraďová 5/a
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 188 €
Zisk 21 670 €
Kontaktní informace
Email zolah@cl-sk.com
Telefon(y) 0243635177, 0905621257
Mobile(y) 0905621257
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,599
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,599
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,599
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,181
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,509
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 54,780
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,820
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,846
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,670
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,960
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 131
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,829
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,829
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,439
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,912
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,649
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 84,188
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 84,188
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,846
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,431
C. Služby (účtová skupina 51) 21,978
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,520
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,479
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,779
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,028
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 661
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,348
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,025
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,317
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,647
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696842 TIN: 2020324262 DIČ: SK2020324262
 • Sídlo: CLS Poradenské služby, Papraďová 5/a, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39 24.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zoltán Oláh 2 656 € (40%) Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39
  CL Magyarország Kárszakértő és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. 3 984 € (60%) Weis Manfréd út 5 - 7. Budapest 1211 Maďarska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2011Zrušeny predmety činnosti:
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostnotechnické služby pri preprave tovaru
   služby spojené s prepravou tovaru a služby spojené s prípadnými škodami na tovare
   28.07.2011Nové obchodné meno:
   CLS Poradenské služby s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy - Rastice 930 39
   CL Magyarország Kárszakértő és Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Weis Manfréd út 5 - 7. Budapest 1211 Maďarska republika
   27.07.2011Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM Lindsey Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM Lindsey Hungária Kft. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   21.05.2005Nové sidlo:
   Papraďová 5/a Bratislava 821 01
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   03.07.2004Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM Lindsey Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM Lindsey Hungária Kft. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Oláh Sídlisko 130/13 Zlaté Klasy 930 39 Vznik funkcie: 24.06.2004
   02.07.2004Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO MARINE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Oravská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Mezei Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Mezei Kadnárová 106 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2003
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Diószeghy Nešporova 1007/5 Šaľa
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO MARINE, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   19.08.1996Nové obchodné meno:
   CUNNINGHAM CESCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Oravská 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostnotechnické služby pri preprave tovaru
   služby spojené s prepravou tovaru a služby spojené s prípadnými škodami na tovare
   Noví spoločníci:
   CUNNINGHAM CESCO Ltd. Szabadkikötö út. 5 - 7 Budapest 1211 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Diószeghy Nešporova 1007/5 Šaľa