Vytvořte fakturu

B.S.T. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.S.T.
IČO 35696907
TIN 2020813113
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.S.T.
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 529 €
Zisk -27 323 €
Kapitál 271 273 €
Vlastní kapitál 151 653 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 245,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 243,315
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 243,315
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,891
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 230,424
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,792
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 473
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 473
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 473
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,319
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,319
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 77
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 334
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 334
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 124,051
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 124,051
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,323
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 120,853
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,853
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,336
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,336
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,037
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,178
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,529
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,178
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,117
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,267
D. Služby (účtová skupina 51) 23,168
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,285
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,688
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,688
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,588
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -257
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 255
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 255
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,323
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262852.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35696907 TIN: 2020813113
 • Sídlo: B.S.T., Račianske mýto 1/B, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02 12.08.1996
  MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 12.08.1996
  MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 12.08.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Nadežda Bilčíková 2 224 € (33.3%) Svetlá 7 Bratislava 811 02
  MUDr. Dušan Šutera 2 224 € (33.3%) Klenová 15 Bratislava 831 01
  YLUX s.r.o. 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01
   YLUX s.r.o. Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Šutera Klenová 15 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.08.1996
   MUDr. Dušan Tudík Mierová 36 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.08.1996
   07.05.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   15.10.2004Noví spoločníci:
   YLUX s.r.o. Karadžičova 4109/45 Bratislava 811 07
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   21.05.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/B Bratislava 831 02
   20.05.2004Zrušené sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   07.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   B.S.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žabotova 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenajímanie nebytových priestorov podľa § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Nadežda Bilčíková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   MUDr. Dušan Tudík Šalviova 26 Bratislava 821 01
   MUDr. Dušan Šutera Tehelná 13 Bratislava 831 03