Vytvořte fakturu

SON MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název SON MEDIA
IČO 35696982
TIN 2020310666
DIČ SK2020310666
Datum vytvoření 27 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SON MEDIA
Liptovská 5287/2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 211 169 €
Zisk 11 195 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253632587, 0248700003, 0248700001, 0248700004, 0248700006, 0248700007, 0248700008
Mobile(y) 0911717044
Fax(y) 0248700009
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,417
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,072
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,991
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,081
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,081
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 264
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,511
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,511
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -56,883
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,795
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -88,678
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,195
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,314
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 101
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 101
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,213
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,418
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,418
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,888
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -410
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 210,293
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 211,169
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 885
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 23,065
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 186,343
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 876
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,838
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,382
D. Služby (účtová skupina 51) 192,186
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,311
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -418
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,077
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,331
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,425
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,162
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,195
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016