Vytvořte fakturu

ECOMA SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ECOMA SERVIS
IČO 35697091
TIN 2020331687
DIČ SK2020331687
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOMA SERVIS
Vrakunská 29
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 943 €
Zisk -9 964 €
Kapitál 64 834 €
Vlastní kapitál 7 558 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245643181, +421245643182, +421245643183
Mobile(y) +421903711573
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 32,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,714
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,604
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,170
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,694
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,956
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,884
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,339
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 20,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,964
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,545
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,463
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 1,047
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,990
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,446
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,378
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,155
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,011
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 73,943
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,409
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 61,026
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,508
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 82,772
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,312
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,296
C. Služby (účtová skupina 51) 7,585
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,294
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 441
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,884
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,960
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,829
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,242
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 175
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 175
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -175
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,004
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,964
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015