Vytvořte fakturu

LIV - GEOSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIV - GEOSERVIS
IČO 35697237
TIN 2020310611
DIČ SK2020310611
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIV - GEOSERVIS
Martina Čulena 9/B
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 650 €
Zisk -14 333 €
Kontaktní informace
Email liv.geoservis@centrum.sk
Telefon(y) 0243637716, 0243637717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 703
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 703
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 703
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,087
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,319
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 589
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,790
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,414
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,804
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -75,524
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,333
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,204
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 160
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 86,794
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,392
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 48
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 976
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,378
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,650
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,250
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,649
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,892
C. Služby (účtová skupina 51) 11,150
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,943
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 763
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 173
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,728
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,999
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,792
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 374
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 369
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -374
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015