Vytvořte fakturu

TUCAN, cestovná agentúra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TUCAN, cestovná agentúra
IČO 35697300
TIN 2020310853
DIČ SK2020310853
Datum vytvoření 02 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TUCAN, cestovná agentúra
Za kasárňou 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 441 045 €
Zisk 50 868 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911608968, +421911608958, +421911608948, +421911608989, +421911608978
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 457,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,527
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,527
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,527
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 363,799
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 350,762
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 297,601
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,601
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,435
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,142
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,037
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,219
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,818
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 72,836
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,013
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 60,823
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 457,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 707
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,626
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,868
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,602
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,730
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12,654
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,076
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 302,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 280,178
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 280,178
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,075
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,858
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,278
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,387
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,590
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,887
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,619
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15,720
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,229
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,491
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,428,245
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,441,045
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,428,245
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,344,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,102
D. Služby (účtová skupina 51) 9,859,412
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 264,028
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 195,824
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,865
4. Sociální náklady (527, 528) 3,339
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 577
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 577
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 28,053
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,923
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,554
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 545,731
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 376
XII. Kurzové zisky (663) 376
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,377
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,117
2. Ostatní náklady (562A) 2,117
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,747
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,513
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,001
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,553
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,685
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,685
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697300 TIN: 2020310853 DIČ: SK2020310853
 • Sídlo: TUCAN, cestovná agentúra, Za kasárňou 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 02.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Kedroň 6 639 € (100%) Krížna 8 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2014Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 831 03
   22.12.2014Zrušené sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   24.05.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 02.09.1996
   23.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   01.05.2011Nové sidlo:
   Krížna 8 Bratislava 811 07
   30.04.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   22.07.2009Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   21.07.2009Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   26.09.2006Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   25.09.2006Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   08.08.2003Nové obchodné meno:
   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2003Zrušené obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Krížna 8 Bratislava 811 07
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   TUCAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj dopravných cenín
   sprostredkovanie služieb v leteckej doprave
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kedroň Malé Tatry 26 Ružomberok
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kedroň Záhradnícka 67 Bratislava
   Ing. Andrea Točková Nad Baňou 18 Nitra