Vytvořte fakturu

KOMAPOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název KOMAPOL
IČO 35697326
TIN 2020310831
DIČ SK2020310831
Datum vytvoření 02 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMAPOL
Černyševského 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 704 €
Zisk 504 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252621011, 0903724583
Mobile(y) 0903724583
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,722
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 204
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 755
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,504
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,722
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -20,631
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,800
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,800
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -28,599
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 504
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,353
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 895
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,458
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,039
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,344
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,880
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,687
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,064
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,702
C. Služby (účtová skupina 51) 8,351
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,524
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,067
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,640
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,634
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 177
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 177
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -176
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,464
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 504
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015