Vytvořte fakturu

JN - TRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.05.2016
Basic information
Obchodní název JN - TRANS
IČO 35697351
TIN 2020356195
DIČ SK2020356195
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JN - TRANS
Mierová 19
90024
Veľký Biel
Financial information
Prodej a příjem 124 381 €
Zisk 3 976 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244455644
Date of updating data: 19.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 93,302
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 93,302
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 93,302
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,597
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,978
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 118,899
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,089
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 951
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -58,613
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,976
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,988
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 80,877
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,998
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,864
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,286
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,694
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,154
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,113
Date of updating data: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 124,381
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 124,381
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 112,922
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,785
C. Služby (účtová skupina 51) 26,562
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,005
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,522
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,148
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,900
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,459
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,034
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,860
M. Úrokové náklady (562) 3,945
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,915
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,860
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,599
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,623
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,976
Date of updating data: 19.05.2016
Date of updating data: 19.05.2016
 • IČO :35697351 TIN: 2020356195 DIČ: SK2020356195
 • Sídlo: JN - TRANS, Mierová 19, 90024, Veľký Biel
 • Datum vytvoření: 03 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Navara Veľký Biel 900 24 03.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Navara 16 597 € (100%) Veľký Biel 900 24
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.05.2016Nové sidlo:
   Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   08.07.2004Noví spoločníci:
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24
   15.11.2001Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   JN - TRANS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   špeditérstvo bez dopravy
   oprava motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   cestná motorová doprava-verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Navara Mierová 19 Veľký Biel 900 24