Vytvořte fakturu

MÝTO SKI CENTRUM akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MÝTO SKI CENTRUM akciová
IČO 35697385
TIN 2020340707
DIČ SK2020340707
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MÝTO SKI CENTRUM akciová
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 198 388 €
Zisk -298 994 €
Kontaktní informace
Email skicent@brnet.sk
Telefon(y) 0486195220, 0910933888
Fax(y) 0486195220
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 360,359
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 360,359
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,734
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,390
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,541
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 401,749
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,534,502
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 431,509
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 431,509
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,667,017
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -298,994
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,936,251
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,147,594
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 236,628
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,144
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,248
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,469
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 184,767
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 219
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 551,810
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 198,388
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 198,376
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 485,686
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 93,496
C. Služby (účtová skupina 51) 61,259
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,573
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,939
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 296,647
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,772
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -287,298
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,621
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 12,146
M. Úrokové náklady (562) 10,699
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,447
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,139
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -299,437
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) -443
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -298,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015