Vytvořte fakturu

AB MAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AB MAT
IČO 35697407
TIN 2020356184
DIČ SK2020356184
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB MAT
Bratislavská 30
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 899 €
Zisk 946 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918466940, 0905469657
Mobile(y) 0907280768, 0918466940, 0905469657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,684
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,684
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,965
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,637
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 941
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,649
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,639
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,288
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -96,512
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 946
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,288
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,022
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,266
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,295
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,896
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,380
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,695
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,899
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,899
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,268
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,222
C. Služby (účtová skupina 51) 1,577
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,148
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 458
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,737
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,369
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,900
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8,880
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 8,880
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 605
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 605
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 8,275
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,906
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015