Vytvořte fakturu

PALATÍN Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PALATÍN Bratislava
IČO 35697415
TIN 2020310842
DIČ SK2020310842
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALATÍN Bratislava
Laurinská 3
81000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 74 026 €
Zisk 100 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,762
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,266
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,266
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,266
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,496
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,500
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 970
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 970
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,026
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,990
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,762
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,468
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -90,207
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -90,207
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,230
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,959
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,531
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,531
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,614
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 453
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 361
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,271
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 74,025
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 74,026
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,897
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,238
D. Služby (účtová skupina 51) 28,381
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,160
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,478
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,682
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,118
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,407
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,060
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697415 TIN: 2020310842 DIČ: SK2020310842
 • Sídlo: PALATÍN Bratislava, Laurinská 3, 81000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 11.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Xiaoqiang LIU 6 640 € (100%) Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Yanyu Li SNP 3994/48 Nové Zámky 940 30 Vznik funkcie: 15.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   03.05.2012Noví spoločníci:
   Xiaoqiang LIU Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   02.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   18.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   28.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 11.10.2008
   16.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Tengfei Pan Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   Junjie Xiang Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 10.10.2008
   15.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Gerlachov 509 Poprad 059 42
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lifen Zhou Ľanová 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.08.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ul. Mládeže 24 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Michalská 65 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Xiaoqiang Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.01.2008
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Jirásková 52 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : Ľanová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   24.04.2007Noví spoločníci:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Xuejing Chen pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Aifeng Wang pobyt na území SR : 19. JANUÁRA 16 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Junxue Ye pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.03.2007
   Haifeng Zhang pobyt na území SR : Kvetinárska 29 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 20.03.2007
   23.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Xiao Li Liu Ševčenkova 17 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   10.08.2005Noví spoločníci:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   09.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ailing Zhang Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Kvetinárska 29 Bratislava 821 06
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   08.04.2003Noví spoločníci:
   Liu Xiao Wei Zhejiang Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Liu Xiao Wei dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2003
   07.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   03.07.1998Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 17 Bratislava
   02.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   21.08.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Zhang Ai Ling 418 Miloslavov
   Ying Xiao Hai dlhodobý pobyt na území SR : 418 Miloslavov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ying Xiao Hai Ševčenkova 17 Bratislava
   Zhang Ai Ling Ševčenkova 17 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   PALATÍN Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Tibor Gajarský Palkovičova 1 Bratislava
   PhDr. Marianna Pukačová Legionárska 11 Bratislava
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Viktor Rusnák H. Meličkovej 14 Bratislava