Vytvořte fakturu

DORA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název DORA
Stav Zničeno
IČO 35697539
Datum vytvoření 02 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DORA
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 260 €
Zisk 3 537 €
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 812
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 405
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 812
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,726
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,537
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 699
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 699
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 699
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,260
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,361
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 899
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,933
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,957
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,179
C. Služby (účtová skupina 51) 357
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 814
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 231
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 395
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,327
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,868
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,220
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 683
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,537
Date of updating data: 22.12.2015
Files
4292821.tif
Date of updating data: 22.12.2015
 • IČO :35697539
 • Sídlo: DORA, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   30.04.2015Nové obchodné meno:
   DORA, s. r. o., v likvidácii
   27.03.1997Nové sidlo:
   Fedinova 900/3b Bratislava 851 01
   02.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným