Vytvořte fakturu

SIKARD- REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIKARD- REAL
IČO 35697636
TIN 2020876803
Datum vytvoření 05 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIKARD- REAL
Hlavná 39
83101
Bratislava
Financial information
Kapitál 15 140 €
Vlastní kapitál 8 109 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,140
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,989
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,140
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,109
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,470
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,031
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,031
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,194
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 119
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 718
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4227741.tif
Date of updating data: 25.06.2015