Vytvořte fakturu

MICROPLAST TECHNOLOGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MICROPLAST TECHNOLOGY
IČO 35697644
TIN 2020310688
DIČ SK2020310688
Datum vytvoření 05 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MICROPLAST TECHNOLOGY
Rajská 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 530 €
Zisk -1 576 €
Kapitál 2 986 994 €
Vlastní kapitál 2 984 311 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,686,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,751
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,672,111
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,100
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 656
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,984,962
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,735
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,306,845
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,306,845
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,984
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -196,183
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,136,335
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,576
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,227
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,227
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,466
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 760
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,530
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,530
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,100
C. Služby (účtová skupina 51) 501
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,569
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -570
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -501
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 46
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -616
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,576
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697644 TIN: 2020310688 DIČ: SK2020310688
 • Sídlo: MICROPLAST TECHNOLOGY, Rajská 15, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Stanovský predseda Beňadická 34 Bratislava 851 06 05.09.1996
  Štefan Minárik člen Riečna 2 Bratislava 811 02 05.09.1996
  Ing. Miroslav Vavrina člen Krížna 3 Stupava 900 31 05.09.1996
  Ing. Dušan Drobuliak člen Mamateyova 22 Bratislava 851 04 05.09.1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.09.1996Nové obchodné meno:
   MICROPLAST TECHNOLOGY a.s.
   Nové sidlo:
   Rajská 15 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom tovaru, strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Stanovský - predseda Beňadická 34 Bratislava 851 06
   Štefan Minárik - člen Riečna 2 Bratislava 811 02
   Ing. Miroslav Vavrina - člen Krížna 3 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Drobuliak - člen Mamateyova 22 Bratislava 851 04