Vytvořte fakturu

EUROSAT SK PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název EUROSAT SK PLUS
IČO 35697652
TIN 2020331720
DIČ SK2020331720
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSAT SK PLUS
Rusovská cesta 13
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 146 612 €
Zisk -19 093 €
Kontaktní informace
Email eurosat@eurosat.sk
webové stránky http://www.eurosat.sk
Telefon(y) +421263452231, +421263530220, +421263530222
Mobile(y) +421905402857, +421948112442, +421948077882
Fax(y) 0263452231
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 106,610
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,404
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,202
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,202
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,945
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,945
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,945
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,257
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,533
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 67,724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 206
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,610
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,065
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,855
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,855
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,093
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,545
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,030
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,030
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,611
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,466
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,466
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,139
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 744
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,213
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,904
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,904
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 146,218
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,612
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 107,426
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,792
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,818
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 84,276
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,054
D. Služby (účtová skupina 51) 46,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,005
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,512
4. Sociální náklady (527, 528) 991
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 315
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 666
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,676
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,206
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,062
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 540
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 533
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,466
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,109
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 357
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -926
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,132
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,093
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016