Vytvořte fakturu

PERSEUS SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERSEUS SLOVAKIA
IČO 35697687
TIN 2020348869
Datum vytvoření 09 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSEUS SLOVAKIA
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Zisk 2 794 €
Kapitál 356 656 €
Vlastní kapitál -110 186 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0465433531, 0254641417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 430,048
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 421,277
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 421,277
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 421,277
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,771
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,437
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,437
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,437
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 334
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 333
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 430,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -56,005
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -56,005
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -65,587
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,391
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -135,978
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,794
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 541,542
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 431,219
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 431,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,323
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,847
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 476
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147
D. Služby (účtová skupina 51) 147
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -147
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -147
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,847
XII. Kurzové zisky (663) 3,847
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 428
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 360
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,419
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,272
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 478
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 478
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015