Vytvořte fakturu

AUTO - FOREST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO - FOREST
IČO 35697695
TIN 2020943100
DIČ SK2020943100
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - FOREST
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -54 637 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,610,083
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,482,088
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,482,088
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 201,150
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,280,938
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127,995
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,792
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,792
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,196
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 114,007
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,887
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,610,083
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -884
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 121
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,005
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,637
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,660,604
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,812,400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 234,570
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,110
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,110
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 215,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,613,634
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,898
D. Služby (účtová skupina 51) 10,986
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,912
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,912
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,986
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,792
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,234
2. Ostatní náklady (562A) 12,234
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,558
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,776
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -53,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,637
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015