Vytvořte fakturu

PEXANREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PEXANREAL
IČO 35697741
TIN 2020875395
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEXANREAL
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 028 €
Zisk 689 €
Kontaktní informace
Email kordosova@pexanreal.sk
webové stránky http://www.pexanreal.sk/
Mobile(y) +421911546775
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,341
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,032
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 700
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 700
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,332
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,804
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,528
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,341
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,971
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,299
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,308
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,607
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 689
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,312
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,347
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 29,347
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 840
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 671
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 602
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 454
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 454
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,720
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,777
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,342
D. Služby (účtová skupina 51) 9,968
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,251
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,410
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,169
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 689
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4295544.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697741 TIN: 2020875395
 • Sídlo: PEXANREAL, Galvaniho 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Kordošová Vŕbová 12 Bratislava 821 07 26.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Kordošová 6 639 € (100%) Vŕbová 12 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2010Nové obchodné meno:
   PEXANREAL s. r. o.
   18.11.2010Zrušené obchodné meno:
   ALEKA s.r.o.
   15.02.2007Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   14.02.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   22.07.2006Nové obchodné meno:
   ALEKA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb spojených s prenájmom a obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   činnosť organizačných a účtovných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kordošová Vŕbová 12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.06.2006
   21.07.2006Zrušené obchodné meno:
   Z.E.M. travel agency spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   20.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kordošová Vŕbová 12 Bratislava 821 07
   19.01.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   09.05.2000Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Sartorisova 19 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   Ing. Magdaléna Šarmírová Sartorisova 19 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Šarmírová Sartorisova 19 Bratislava 821 08
   26.06.1997Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Kordoš Vrbová 12 Bratislava 821 07
   25.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kordošová Vrbova 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kordošová Vrbova 12 Bratislava 821 07
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Z.E.M. travel agency spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sartorisova 19 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   Ing. Eva Kordošová Vrbova 12 Bratislava 821 07
   Ing. Magdaléna Šarmírová Sartorisova 19 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zlatica Géciová Rastlinná 21 Bratislava 851 10
   Ing. Eva Kordošová Vrbova 12 Bratislava 821 07
   Ing. Magdaléna Šarmírová Sartorisova 19 Bratislava 821 08