Vytvořte fakturu

RAY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAY
Stav V likvidaci
IČO 35697750
TIN 2020340685
Datum vytvoření 09 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAY
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254772740
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,394
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,394
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,593
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,330
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -62,301
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,923
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256922.tif
Date of updating data: 25.06.2015