Vytvořte fakturu

Chemoprojekt Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název Chemoprojekt Slovensko
IČO 35697792
TIN 2020945377
DIČ SK2020945377
Datum vytvoření 05 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Chemoprojekt Slovensko
92703
Areál Duslo, a.s. Šaľa
Financial information
Prodej a příjem 88 941 €
Zisk 7 203 €
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,375
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,355
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,511
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,280
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 231
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,844
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,375
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,461
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,661
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,661
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,456
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -97,830
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,914
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,281
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,281
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,483
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,460
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 951
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,072
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 88,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 88,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24
D. Služby (účtová skupina 51) 14,436
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,928
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,391
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,875
4. Sociální náklady (527, 528) 662
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,421
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,132
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,340
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,029
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,826
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,826
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,203
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016