Vytvořte fakturu

REDOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REDOS
IČO 35697865
TIN 2021271758
Datum vytvoření 10 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REDOS
Dr. Herza 12
98401
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 3 489 €
Vlastní kapitál 3 489 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,489
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,489
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,489
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,009
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,150
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,150
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4327795.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697865 TIN: 2021271758
 • Sídlo: REDOS, Dr. Herza 12, 98401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.08.2005Nové sidlo:
   Dr. Herza 12 Lučenec 984 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Daniel Přibyl Exnárova 495/3 Vidiná 985 59
   23.08.2005Zrušené sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   COMENERG, spol. s r.o. IČO: 34 128 417 324 Rovinka 900 41
   26.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Hraško Vajanského 21 Lučenec 984 01
   COMENERG, spol. s r.o. IČO: 34 128 417 324 Rovinka 900 41
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   COMENERG, spol. s r.o. IČO: 34 128 417 324 Rovinka 900 41
   JUDr Vladimír Hraško Vajanského 21 Lučenec 984 01
   01.04.1997Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 09
   31.03.1997Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   REDOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy
   Noví spoločníci:
   COMENERG, spol. s r.o. IČO: 34 128 417 324 Rovinka 900 41
   JUDr Vladimír Hraško Vajanského 21 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr Vladimír Hraško Vajanského 21 Lučenec 984 01