Vytvořte fakturu

J.N.V. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.N.V.
IČO 35697938
TIN 2020875417
DIČ SK2020875417
Datum vytvoření 10 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.N.V.
Koperníkova 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 761 831 €
Zisk -31 812 €
Kapitál 2 001 909 €
Vlastní kapitál 1 118 535 €
Kontaktní informace
Email sk.goldenvegas@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245527849, 0243421296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,968,741
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 293,192
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 262,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 245,280
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,485
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,117
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 30,310
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,310
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,675,302
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 423,437
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 395,219
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,219
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,317
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,901
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,251,865
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,158,707
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 93,158
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 247
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 247
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,968,741
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,086,724
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 829,849
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 829,849
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 82,985
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,985
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 8,786
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 8,786
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,916
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,916
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,812
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 882,017
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,065
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,859
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,504
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,702
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 824,084
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 712,026
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712,026
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,387
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,889
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,265
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,341
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,176
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,351
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,935
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,761,354
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,761,831
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,099
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,684,254
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,776,521
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,365
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,575
D. Služby (účtová skupina 51) 159,418
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 241,017
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 171,088
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,412
4. Sociální náklady (527, 528) 9,517
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 78,100
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,556
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,556
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,232,490
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,690
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,572,995
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 469
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 469
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 469
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,249
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,780
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,470
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,342
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,342
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,812
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697938 TIN: 2020875417 DIČ: SK2020875417
 • Sídlo: J.N.V., Koperníkova 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09 10.09.1996
  Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01 29.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Mikuš 165 970 € (20%) Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09
  Jana Mikušová 165 970 € (20%) Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01
  PETRÁŠ INVESTMENT, s. r. o. 497 909 € (60%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.2015Zrušeny predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.2014Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2012Nové sidlo:
   Koperníkova 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kartových hier pokerového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému
   17.10.2012Zrušené sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   04.11.2008Noví spoločníci:
   PETRÁŠ INVESTMENT, s. r. o. Koperníkova 14 Bratislava 821 04
   12.02.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
   11.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   14.07.2004Noví spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09
   Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.09.1996
   Jana Mikušová Sedmokrásková 1845/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   13.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   05.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   04.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Mikuš Dudvážska 5107/11 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   J.N.V. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Noví spoločníci:
   Ján Mikuš Votrubova 1435/8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Mikuš Dudvážska 5107/11 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice