Vytvořte fakturu

KONTO TEAM MP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONTO TEAM MP
IČO 35698012
TIN 2020945388
Datum vytvoření 12 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTO TEAM MP
Estónska 51
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 919 €
Zisk 5 618 €
Kapitál 47 040 €
Vlastní kapitál 40 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243421583
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,093
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,715
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 208
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,093
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,361
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 672
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,568
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,618
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,732
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 44,732
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,056
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 896
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,642
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,138
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,919
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,919
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,796
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 185
C. Služby (účtová skupina 51) 2,958
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,484
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,123
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,776
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -38
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,085
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,467
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,618
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698012 TIN: 2020945388
 • Sídlo: KONTO TEAM MP, Estónska 51, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06 12.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Pavlovičová 6 639 € (100%) Estónska 51 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM MP s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   EKOINFORMAUDIT spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   12.09.1996Nové obchodné meno:
   EKOINFORMAUDIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Estónska 51 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, financovaia, účtovníctva a daní
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 821 06