Vytvořte fakturu

PRONIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRONIX
IČO 35698021
TIN 2020348913
DIČ SK2020348913
Datum vytvoření 12 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRONIX
J. Hronca 16
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 641 330 €
Zisk 53 919 €
Kapitál 382 832 €
Vlastní kapitál 256 050 €
Kontaktní informace
Email pronix@pronix.sk
Telefon(y) 0264366524, 0264366398
Fax(y) 0264366398
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 450,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 402,614
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,930
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,930
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 99,187
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,408
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,408
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,779
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 297,497
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 296,516
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,588
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 450,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,000
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,502
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,502
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 223,579
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 223,579
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,919
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,922
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 34,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,759
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,852
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,515
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,887
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,119
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,368
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 638,482
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 641,330
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 205,765
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 432,717
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,952
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 196,830
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,092
D. Služby (účtová skupina 51) 143,094
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 173,014
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 126,661
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,960
4. Sociální náklady (527, 528) 5,393
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 773
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,255
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,255
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,225
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,669
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,378
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277,466
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,282
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,944
2. Ostatní náklady (562A) 2,944
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 384
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,954
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,244
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,134
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,215
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,215
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698021 TIN: 2020348913 DIČ: SK2020348913
 • Sídlo: PRONIX, J. Hronca 16, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika 30.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PRONIX, s.r.o. 40 000 € (100%) Praha 3 130 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Krzysztof Górski Bíla 506 Říčany u Prahy 251 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2004
   30.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   14.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kurucár H. Meličkovej 7 Bratislava
   13.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05
   12.02.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   12.09.1996Nové obchodné meno:
   PRONIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Hronca 16 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   PRONIX, s.r.o. IČO: 48 027 944 U Kněžské louky 28 Praha 3 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Mišenka Björnsonova 8 Bratislava 811 05