Vytvořte fakturu

TOP PROJEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Obchodní název TOP PROJEKT
Stav V likvidaci
IČO 35698071
TIN 2020310710
DIČ SK2020310710
Datum vytvoření 10 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP PROJEKT
Radlinského 27
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 700 €
Zisk 1 434 €
Kapitál 175 279 €
Vlastní kapitál 109 426 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254630411
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,132
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,065
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,132
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,921
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,184
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,434
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,211
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,211
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,879
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 332
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,786
C. Služby (účtová skupina 51) 2,727
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,914
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,973
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,834
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 400
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,434
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016