Vytvořte fakturu

PENTA IMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PENTA IMPEX
IČO 35698080
TIN 2020331731
DIČ SK2020331731
Datum vytvoření 10 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PENTA IMPEX
Dvojkrížna 47
82013
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 727 €
Zisk 1 767 €
Kapitál 30 251 €
Vlastní kapitál -1 207 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,788
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,408
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,788
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 560
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 475
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,321
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,767
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,228
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,228
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,275
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 147
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,932
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,727
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 752
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,975
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,996
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 744
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,427
C. Služby (účtová skupina 51) 39,844
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 75
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 683
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,731
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,712
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,727
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698080 TIN: 2020331731 DIČ: SK2020331731
 • Sídlo: PENTA IMPEX, Dvojkrížna 47, 82013, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaromír Gronych Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06 11.06.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaromír Gronych 6 639 € (100%) Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.2010Nové sidlo:
   Dvojkrížna 47 Bratislava 820 13
   11.11.2010Zrušené sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   05.06.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   07.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Gronych Moravská 39 Praha 120 00 ČR
   06.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bičan Puškinova 26 Trenčín 911 01
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.03.2005
   01.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.03.2005
   01.03.2005Noví spoločníci:
   Róbert Švajdlenka Lackova 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Gronych Dvojkrížna 11591/45 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.06.1999
   28.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   16.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bičan Puškinova 26 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   11.06.1999Nové sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bičan Bieloruská 38 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   10.06.1999Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   PENTA IMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, logistických, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pri obchodnej činnosti najmä v oblasti marketingu, investícií, cien, trhu a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie administratívnych služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Jaromír Gronych Lackova 7 Bratislava 841 00