Vytvořte fakturu

ElpoTeam - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ElpoTeam
IČO 35698098
TIN 2020310776
DIČ SK2020310776
Datum vytvoření 10 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ElpoTeam
Medená 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 644 €
Zisk -5 385 €
Kapitál 25 048 €
Vlastní kapitál -2 160 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255569731
Mobile(y) 0903939427, 0905435164, 0908734690
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,905
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,905
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,905
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,737
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,005
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,732
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,642
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,945
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,863
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,385
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,587
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,287
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 536
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,644
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,556
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,983
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,198
C. Služby (účtová skupina 51) 3,151
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,494
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,239
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 813
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,339
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,207
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -86
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,425
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,385
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698098 TIN: 2020310776 DIČ: SK2020310776
 • Sídlo: ElpoTeam, Medená 10, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02 10.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Meier 6 639 € (100%) Medená 10 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2007Nové predmety činnosti:
   rozsah činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti /montáž, revízia a oprava/
   10.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb v rozsahu: montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúčiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   27.04.2000Nové sidlo:
   Medená 10 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb v rozsahu: montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúčiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   10.09.1996Nové obchodné meno:
   ElpoTeam s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 25 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení a kurzov v oblasti harwaru a softwaru
   pomocné stavebné, búrace a prípravné práce
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   automatizované spracovanie dát
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Meier Medená 10 Bratislava 811 02