Vytvořte fakturu

KASYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název KASYS
IČO 35698179
TIN 2020324394
DIČ SK2020324394
Datum vytvoření 12 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KASYS
Rybničná 38/T
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 582 956 €
Zisk 35 552 €
Kapitál 561 266 €
Vlastní kapitál -78 814 €
Kontaktní informace
Email kasys@kasys.sk
webové stránky http://www.kasys.sk
Telefon(y) +421243638102, +421243427294, +421243638103
Fax(y) 0243427294
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 59,556
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,556
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59,556
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 388,429
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 137,483
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,001
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 447,985
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,674
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -60,529
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,552
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 465,659
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 623
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 459,350
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120,640
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,530
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,180
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 315,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,686
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 582,956
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 307,786
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 273,395
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,775
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 544,369
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 270,403
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,193
C. Služby (účtová skupina 51) 165,319
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 63,249
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,649
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,090
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,587
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,266
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 210
X. Úrokové výnosy (662) 12
XI. Kurzové zisky (663) 198
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 207
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 207
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,590
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,038
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,552
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017