Vytvořte fakturu

ENERGOPROJEKTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.07.2016
Basic information
Obchodní název ENERGOPROJEKTY
Stav V likvidaci
IČO 35698187
TIN 2020327276
DIČ SK2020327276
Datum vytvoření 13 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOPROJEKTY
Sabinovská 12
82009
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 327 €
Zisk -9 737 €
Kapitál 50 980 €
Vlastní kapitál -45 655 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243415077, 0243415132, 0917455588
Mobile(y) 0917455588
Date of updating data: 29.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,436
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,436
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,877
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,877
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,877
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 559
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 497
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,436
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -95,801
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.II. Emisní ážio (412) 876
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,920
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,920
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -206,460
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -40,407
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -166,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,737
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,237
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,114
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 129,123
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,077
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,077
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,504
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,095
Date of updating data: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 136,027
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 142,327
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,606
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 127,421
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,228
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,891
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,167
D. Služby (účtová skupina 51) 37,705
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 105,408
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,251
4. Sociální náklady (527, 528) 807
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,471
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,564
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,025
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 293
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 293
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -293
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,857
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,737
Date of updating data: 29.07.2016
Date of updating data: 29.07.2016