Vytvořte fakturu

PSP PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název PSP PLUS
IČO 35698314
TIN 2020826544
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PSP PLUS
Včelárska 27
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 519 €
Zisk -11 993 €
Kapitál 390 076 €
Vlastní kapitál 260 184 €
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 380,521
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 162,980
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 162,980
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,855
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 36,726
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 117,399
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,524
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 193,319
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 330
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,769
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 185,720
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,205
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,725
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,480
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 380,521
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 248,192
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,921
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,921
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -74,675
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,400
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -104,075
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,993
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,329
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 132,329
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,035
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,035
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,063
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,196
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,519
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,196
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,323
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,939
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 768
D. Služby (účtová skupina 51) 1,280
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,581
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,581
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,420
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,513
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,993
Date of updating data: 22.04.2016