Vytvořte fakturu

AquATerra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AquATerra
IČO 35698373
TIN 2020340696
DIČ SK2020340696
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AquATerra
Kutuzovova 4
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 128 €
Zisk 3 371 €
Vlastní kapitál 25 906 €
Kontaktní informace
Email AquATerra@petra.fns.uniba.sk
Telefon(y) +421244372939
Mobile(y) +421948449994
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,670
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,670
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,670
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,898
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,994
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,297
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,201
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 48,568
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,929
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 81,138
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -62,883
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,371
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,639
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,679
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,360
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,296
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,282
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 782
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,128
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,519
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,684
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 925
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 43,180
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 14,759
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,102
C. Služby (účtová skupina 51) 20,097
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 125
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 93
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,948
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,245
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 229
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 220
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -229
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,719
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,348
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015