Vytvořte fakturu

PP CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PP CONSULT
IČO 35698381
TIN 2020348902
DIČ SK2020348902
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PP CONSULT
Žižkova 1/A
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 113 974 €
Zisk 7 715 €
Kapitál 511 005 €
Vlastní kapitál 464 269 €
Kontaktní informace
Email ppconsult@ppconsult.sk
Telefon(y) 0254630422
Fax(y) 0254431729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 36,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 36,899
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,566
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 448,187
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 388,084
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,484
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,870
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 485,086
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 476,960
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 429,405
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,715
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,126
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,120
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,600
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 173
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,260
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 113,974
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 113,974
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 97,965
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,339
C. Služby (účtová skupina 51) 51,112
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,251
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 721
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,995
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 595
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,952
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,009
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,523
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 148
XI. Kurzové zisky (663) 148
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,832
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,832
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,684
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,325
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,610
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015