Vytvořte fakturu

Meddial - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název Meddial
Stav Zničeno
IČO 35698390
TIN 2020875450
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Meddial
Teplická 99
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 1 030 509 €
Zisk 58 911 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0547522946, 0337915221
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 423,222
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,283
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,579
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 704
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 420,939
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58,127
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,127
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 698
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 698
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 163,901
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 145,242
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,242
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,209
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 198,213
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,588
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 196,625
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 423,222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,896
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 349
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,135
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,135
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 101,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,911
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,326
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 346
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,674
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,876
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,876
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,119
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,072
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,558
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,306
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,306
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,030,508
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,030,509
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,030,508
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,421
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 511,773
D. Služby (účtová skupina 51) 108,447
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 323,196
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 226,265
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 82,575
4. Sociální náklady (527, 528) 14,356
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 725
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,282
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,282
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,998
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,088
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 410,288
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 302
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 302
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -278
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,899
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,163
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -264
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,911
Date of updating data: 05.01.2016
 • IČO :35698390 TIN: 2020875450
 • Sídlo: Meddial, Teplická 99, 92101, Piešťany
 • Datum vytvoření: 16 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   01.01.2009Nové sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   16.09.1996Nové obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným