Vytvořte fakturu

H.T.D. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H.T.D.
IČO 35698454
TIN 2020331753
DIČ SK2020331753
Datum vytvoření 17 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.T.D.
Ráztočná 37
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 456 €
Zisk -35 892 €
Kapitál 528 963 €
Vlastní kapitál -201 418 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905468078, 0905639125
Mobile(y) 0905639125
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 492,758
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 482,362
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 482,362
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 144,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 329,088
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,489
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,738
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,615
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,123
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,003
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 120
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 658
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 343
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 492,758
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -237,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -208,057
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -208,057
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,892
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 729,964
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 239
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 239
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 718,322
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,607
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,607
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702,367
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,348
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 104
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 104
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 56,456
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,291
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,165
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,283
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,933
D. Služby (účtová skupina 51) 27,867
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,476
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,097
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,097
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,509
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,105
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 92
2. Ostatní náklady (562A) 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,013
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,105
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,892
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015