Vytvořte fakturu

Bio - Chrom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název Bio - Chrom
IČO 35698462
TIN 2020356228
DIČ SK2020356228
Datum vytvoření 17 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Chrom
Mýtna 2886/5
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 733 €
Zisk -2 797 €
Kapitál 64 758 €
Vlastní kapitál 40 802 €
Kontaktní informace
Email biochrom@biochrom.sk
webové stránky http://www.biochrom.sk
Telefon(y) +421263811852
Mobile(y) +421903457857
Fax(y) 0263811852
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,990
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,990
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,031
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -70
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 58,629
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,005
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 34,162
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,797
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,624
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,734
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,890
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 742
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,141
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,400
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,733
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,279
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,881
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,273
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81,835
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,435
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,320
C. Služby (účtová skupina 51) 22,236
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,484
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 461
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,734
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 898
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,169
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,735
M. Úrokové náklady (562) 392
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 326
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,017
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,734
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,836
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,797
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016