Vytvořte fakturu

ABS Bonifer Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABS Bonifer Slovakia
IČO 35698471
TIN 2020340740
DIČ SK2020340740
Datum vytvoření 18 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABS Bonifer Slovakia
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 211 760 €
Zisk 226 102 €
Kapitál 2 063 351 €
Vlastní kapitál 311 438 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244649182, +421244873631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,844,105
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 798,361
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 798,361
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 798,361
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,016,097
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,402
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,402
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 822,235
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 809,287
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 809,287
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,948
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 184,460
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,521
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 177,939
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,647
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 29,647
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,844,105
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 588,887
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,112
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,112
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 305,882
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 609,357
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -303,475
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 226,102
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,255,218
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 288,702
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 35,095
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 252,399
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,208
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 924,235
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 375,427
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,614
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 72,326
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,134
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,400
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,259
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,689
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 42,281
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,116,211
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,211,760
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,116,211
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32,568
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,981
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,873,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,214,983
D. Služby (účtová skupina 51) 1,834,454
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,143,911
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 832,964
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 291,716
4. Sociální náklady (527, 528) 19,231
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 109,481
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 451,699
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 451,699
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,871
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 122,329
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 337,774
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,066,774
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,805
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 1,784
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,248
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 32,106
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,854
2. Ostatní náklady (562A) 28,252
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,962
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,443
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 302,331
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 76,229
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 73,763
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,466
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 226,102
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698471 TIN: 2020340740 DIČ: SK2020340740
 • Sídlo: ABS Bonifer Slovakia, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika 27.10.2006
  Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava 19.06.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ABS Bonifer Czech s.r.o 49 791 € (100%) Šumperk Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.10.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   24.10.2007Zrušené sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   20.12.2006Noví spoločníci:
   ABS Bonifer Czech s.r.o Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.10.2006
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   27.07.2006Nové obchodné meno:
   ABS Bonifer Slovakia s.r.o.
   26.07.2006Zrušené obchodné meno:
   FADEST Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Blahut Tomášikova 2490/33 Poprad
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2001
   23.08.1999Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   05.09.1997Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   18.09.1996Nové obchodné meno:
   FADEST Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   FADEST - invest s.r.o IČO: 47 155 621 Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Blahut Tomášikova 2490/33 Poprad