Vytvořte fakturu

Relief Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Relief Slovakia
IČO 35698535
TIN 2020310952
DIČ SK2020310952
Datum vytvoření 19 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Relief Slovakia
1. mája 3
95201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 698 578 €
Zisk 24 656 €
Kapitál 547 971 €
Vlastní kapitál 24 794 €
Kontaktní informace
Email recepcia@popradskepleso.sk
Telefon(y) 0908761403
Mobile(y) +421908761403, +421910948160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 488,674
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 275,623
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 275,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 86,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 161,442
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,158
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,278
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,506
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,180
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,018
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,018
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,162
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 167,700
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,005
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 139,695
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 893
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 893
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 488,674
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,450
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,206
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 72,538
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,744
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,656
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 439,224
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 349
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 438,068
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,523
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,523
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 412,339
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,033
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,573
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,600
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 807
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 687,423
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 698,578
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,220
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 505,092
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 163,112
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,154
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 663,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 274,155
D. Služby (účtová skupina 51) 164,168
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 143,548
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 109,169
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,107
4. Sociální náklady (527, 528) 6,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,087
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,450
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,450
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,353
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 91
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,558
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 443
2. Ostatní náklady (562A) 443
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,052
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,336
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,680
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698535 TIN: 2020310952 DIČ: SK2020310952
 • Sídlo: Relief Slovakia, 1. mája 3, 95201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2004Nové sidlo:
   1. mája 3 Vráble 952 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   CONET spol. s r. o. IČO: 00 587 923 1. mája 3 Vráble 952 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Domček Hviezdoslavova 2 Zlaté Moravce Vznik funkcie: 17.07.2003
   25.05.2004Zrušené sidlo:
   ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 17.07.2003
   13.05.2003Nové sidlo:
   ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   12.05.2003Zrušené sidlo:
   Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   27.01.1999Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   25.02.1997Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   pohostinská činnosť v zariadenich II. skupiny a vyššie
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   19.09.1996Nové obchodné meno:
   Relief Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lužická 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu jedál a nápojov
   požičovňa športových potrieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 17.07.2003