Vytvořte fakturu

SK EUROVEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název SK EUROVEA
Stav Zničeno
IČO 35698683
TIN 2020826610
DIČ SK2020826610
Datum vytvoření 20 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK EUROVEA
Vrátna 22/A
04001
Košice
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 2 007 003 €
Vlastní kapitál -800 586 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,051,162
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,051,162
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,050,616
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,050,616
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,050,616
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 546
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 546
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,051,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268,947
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 431,522
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 431,522
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,453
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,453
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -713,962
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -713,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,320,109
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,319,149
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,319,149
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,319,149
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :35698683 TIN: 2020826610 DIČ: SK2020826610
 • Sídlo: SK EUROVEA, Vrátna 22/A, 04001, Košice
 • Datum vytvoření: 20 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2015Zrušené obchodné meno:
   SK EUROVEA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrátna 22/A Košice 040 01
   06.09.2013Nové sidlo:
   Vrátna 22/A Košice 040 01
   06.09.2011Nové obchodné meno:
   SK EUROVEA, s.r.o.
   20.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným