Vytvořte fakturu

BLUE STAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLUE STAR
IČO 35698705
TIN 2020876880
Datum vytvoření 20 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLUE STAR
Pri starom letisku 2/A
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 616 748 €
Zisk 26 789 €
Kapitál 408 138 €
Vlastní kapitál 374 964 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905366820
Mobile(y) 0905366820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 457,362
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,294
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,656
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,958
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,889
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,889
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 69
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 324,680
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 257,688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 66,992
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 126,068
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 115,652
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 457,362
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 401,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 25,356
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,356
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,669
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,669
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,789
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,609
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,927
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,042
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,869
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,689
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 602,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 616,748
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 602,823
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,180
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,745
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 581,621
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,437
D. Služby (účtová skupina 51) 170,419
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,166
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 65,244
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,922
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 282,198
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,708
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,693
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,127
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 398,967
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 344
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 344
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 344
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,268
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,479
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,479
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,789
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698705 TIN: 2020876880
 • Sídlo: BLUE STAR, Pri starom letisku 2/A, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 01 23.05.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  STELA PLAY spol. s r.o. 331 940 € (100%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.08.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   11.06.2014Nové sidlo:
   Pri starom letisku 2/A Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   10.06.2014Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   09.11.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronickomechanických ruliet) podľa ust. § 3 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
   15.12.2005Nové sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.05.2005
   14.12.2005Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.05.2005
   28.09.2005Noví spoločníci:
   STELA PLAY spol. s r.o. Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.05.2005
   27.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1996
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   18.09.2003Nové sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1996
   17.09.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   20.09.1996Nové obchodné meno:
   BLUE STAR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava