Vytvořte fakturu

DISTROS TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DISTROS TRADE
IČO 35698748
TIN 2020875505
DIČ SK2020875505
Datum vytvoření 23 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DISTROS TRADE
Drobného 21
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 525 €
Zisk -1 708 €
Kapitál 439 527 €
Vlastní kapitál 43 551 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264285401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,733
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,733
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380,724
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,255
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 285,544
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,410
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 396,457
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,440
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,845
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,708
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 353,017
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 185
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 352,262
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 310
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 351,952
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,525
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 194
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,690
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 641
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,192
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 298
C. Služby (účtová skupina 51) 826
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,052
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -667
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -930
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -748
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,708
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698748 TIN: 2020875505 DIČ: SK2020875505
 • Sídlo: DISTROS TRADE, Drobného 21, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava 28.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Cyril Balaško 6 639 € (100%) Drobného 21 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2004Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   prevádzkovanie parkovacích plôch
   26.09.2003Nové sidlo:
   Drobného 21 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prevádzkovanie čerpacej stanice na propán - bután.
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   25.09.2003Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   28.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Iveta Kramplová Turnianska 5 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava
   23.09.1996Nové obchodné meno:
   DISTROS TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Iveta Kramplová Turnianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava