Vytvořte fakturu

BYTOKOMPLET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BYTOKOMPLET
IČO 35698845
TIN 2020826654
DIČ SK2020826654
Datum vytvoření 25 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOKOMPLET
Kamenárska 18
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 204 150 €
Zisk 891 €
Kapitál 41 936 €
Vlastní kapitál 8 607 €
Kontaktní informace
Email bytokomplet@bytokomplet.sk
webové stránky http://www.bytokomplet.sk
Telefon(y) +421243292111
Fax(y) 0248289107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,352
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,342
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,269
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,346
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,727
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,694
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,498
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,967
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 891
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,196
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,959
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,472
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,414
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 20,968
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,446
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 644
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 204,150
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 204,144
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 201,847
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,602
C. Služby (účtová skupina 51) 14,773
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 173,797
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 396
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,054
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,225
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,303
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 182,769
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 453
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 453
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -452
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,851
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 891
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698845 TIN: 2020826654 DIČ: SK2020826654
 • Sídlo: BYTOKOMPLET, Kamenárska 18, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04 25.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Hanko 3 320 € (50%) Kamenárska 18 Bratislava 821 04
  Ing. Daniela Gažová 3 320 € (50%) 326 Veľká Paka 930 51
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2010Nové predmety činnosti:
   údržba bytového a nebytového fondu rozsahu voľných živností
   10.02.2010Nové predmety činnosti:
   administratívne služby
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Gažová 326 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 25.09.1996
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   19.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   18.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   09.01.1997Nové sidlo:
   Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   08.01.1997Zrušené sidlo:
   Jedlíkova 7 Bratislava 811 06
   25.09.1996Nové obchodné meno:
   BYTOKOMPLET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jedlíkova 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie práce
   výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04