Vytvořte fakturu

ROADEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROADEX
IČO 35698853
TIN 2020311161
DIČ SK2020311161
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROADEX
Trenčianska 57
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 525 820 €
Zisk 4 480 €
Kapitál 1 649 034 €
Vlastní kapitál 69 588 €
Kontaktní informace
Email info@suzuki-poprad.sk
webové stránky http://www.suzuki-poprad.sk
Telefon(y) +421524492570
Mobile(y) +421903248053
Fax(y) 0524492572
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 819,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 608,382
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 608,382
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 127,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 452,722
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,063
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 208,046
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 134,354
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42,744
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,810
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,117
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,464
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,464
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,575
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,575
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,642
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,054
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,588
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 819,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,719
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,723
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,723
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56,877
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 237,112
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -180,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 748,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 252,903
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,733
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 251,170
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 850
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 850
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 194,516
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 187,025
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,812
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,812
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,202
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,685
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,457
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 870
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 870
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 112,678
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 509
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 509
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,525,820
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,248,575
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 199,067
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,575
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,603
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,107
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,150,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,446
D. Služby (účtová skupina 51) 56,749
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,234
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,536
4. Sociální náklady (527, 528) 3,459
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,726
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,160
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,160
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30,412
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,713
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,329
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,948
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,729
2. Ostatní náklady (562A) 15,729
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,216
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,948
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,285
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,285
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698853 TIN: 2020311161 DIČ: SK2020311161
 • Sídlo: ROADEX, Trenčianska 57, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava 26.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Deák 6 639 € (100%) Táborská 4159/13 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   14.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   17.08.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   26.01.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Deák Táborská 4159/13 Bratislava
   25.01.2008Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   03.02.2000Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie dopravy
   02.02.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   26.03.1997Nové sidlo:
   Mlynské nivy 51 Bratislava 820 06
   25.03.1997Zrušené sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   ROADEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drotárska 53 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení do 8 miest/
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Deák Vígľašská 8 Bratislava