Vytvořte fakturu

MAYOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název MAYOR
IČO 35698888
TIN 2020356360
DIČ SK2020356360
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYOR
Röntgenova 20
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 588 €
Zisk -616 €
Kapitál 7 388 €
Vlastní kapitál 726 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903238137, +421903234137, +421948278665, +421948451351
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,576
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,576
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,576
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,004
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,461
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,461
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,475
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,475
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,475
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 119
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 949
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 194
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,774
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,577
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,577
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -616
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,538
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,538
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 871
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,686
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 443
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 126
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 126
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,588
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 532
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,008
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,160
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 455
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,247
D. Služby (účtová skupina 51) 5,582
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,444
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,444
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 60
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 428
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,256
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -616
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016